אוגוסט 15, 2022 07:46

blender

גרייס בתקופת הלוואה או משכנתא – מהו גרייס וכיצד תוכלו לחסוך בעזרתו?

התפיסה הגורפת בנוגע להלוואות היא שאת סכום ההלוואה מחלקים באופן שווה לתקופה קצובה וכך מקבלים את סכום ההחזר. אך שימוש בגרייס מאפשר שליטה כמעט מלאה בגובה ההחזר.

מה תמצאו בכתבה שלנו

גרייס, זה חסד אלוהי. מה הקשר בין זה לבין עולם המשכנתאות וההלוואות? ובכן, כשיש גרייס, אפשר להתחיל לשלם אחר כך, לא במועד תחילת התשלומים, לכאורה. אלא שחסד/חן אלוהי, הוא חינם, מתנה, וללא תנאי. כאשר מדובר בגרייס של הלוואה – הרי שמדובר בדבר מה שמגיע עם תנאי, או תשלום הנכלל בהסדרה.

בתקופת גרייס, המוסד המלווה את הכספים והפיננסים – לא גובה את התשלום החודשי על ההלוואה, כולה או חלקה. בתקופה זו, התשלום נדחה עד למועד אחר. תקופת הגרייס יכולה להיות כמה חודשים (בהלוואות בערבות המדינה יכולה להינתן דחייה של שישה חודשים על מועד תחילת תשלומי ההלוואה) כמו גם מספר שנים, ואפילו שנייה אחת אם רוצים. תקופת הגרייס יכולה להיות לאורך כל תקופת ההלוואה או המשכנתא, ועם זאת במקרה זה הדבר ייקרא הלוואת בלון.

מה אפשר לדעת על סוגי הגרייס שעושים בהם שימוש ברובדיים הפיננסיים?

  • ישנו גרייס חלקי. ישנה תקופת גרייס, במהלכה אין תשלומים חודשיים על הקרן. ועם זאת, התשלום הוא על זה של הריביות, התשלום החודשי שלהן. התשלום על הקרן עצמה, יתחיל עם סוף תקופת הגרייס.
  • ישנו גם גרייס מלא. במהלך גרייס מלא, ישנה תקופת גרייס בה לא משלמים תשלומים חודשיים על הלוואה – לא קרן ולא ריבית. התשלומים חלו עם סוף תקופת הגרייס.

עצם כך שהריבית יכולה להיות משולמת, או להידחות – יכול להשפיע על סוג הגרייס.

fbook

מה ההשלכות של תקופת גרייס?

  • כאשר לא משלמים את תשלומי ההלוואה החודשיים, על אף שהיא כביכול התקבלה מטעם התאגיד – הרי שאפשר לקרוא לזה חוב, לכאורה. אלא שישנו הסכם המאפשר זאת ומביע הסכמתו מצד המוסד הפיננסי, ועל כן אין הליכי גבייה או ריביות נוספות.
  • במהלך תקופת הגרייס – הרי נוצר סכום כסף, שאפשר לשלם אותו לאחר סיום התקופה. ואותו סכום, נפרס לאורך יתרת תקופת ההלוואה. כלומר, הסכום שלא שולם יחול על החודשים שנותרו לתשלום. ועל כן, התשלום פר חודש יכול להיות גדול יותר, מאשר אם התשלומים היו מתחילים בחודש הראשון, או במועד התשלום הראשון, לכאורה.
  • כך שתקופת גרייס יכולה להוביל לייקור בתשלומי ההלוואה, לא עקב ייקור בריבית נומינלית מטעם מוסד כספי/פיננסי, אלא עקב דחיית התשלום ומנגנון הריבית דריבית. השפעות נוספות הן הצמדת מדד המחירים לצרכן, או אלו של ריבית בנק ישראל.
  • מה השימוש של שיטת גרייס?
  • לקבל אפשרויות ללקיחת הלוואה, בתנאים "מקלים", לפחות לתקופה ההתחלתית של מועד התשלומים להלוואה.
  • זה שימושי באם לא רוצים לשלם את התשלומים הראשונים, בתקופה בה הם מתבקשים – להחזרי הלוואה. לדוגמה באם רוצים לשלם הן שכירות והן משכנתא בו בזמן ותקופת גרייס יכולה לתמוך את הוצאות וכלכלת הבית בדיוק לתקופה בה זה יהיה נכון לקבל את ההקלה הזאת.
  • במידה וישנה אפשרות להיכנס לדירה שנרכשה כמה חודשים ממועד קבלת ההלוואה, ורוצים להתחיל לשלם את ההלוואה עם הכניסה לדירה החדשה.
  • במידה וההלוואה היא למטרות השקעה ורוצים להתחיל לשלם לאחר שההשקעה תניב תשואה לכאורה, או לפי הצפי של כך.

האם זה מומלץ להשתמש בשיטת גרייס להלוואות ומשכנתאות?

זה תלוי מקרה, ותלוי מצב – ואם נשאל מומחים מסוימים, אפשר שהם יגידו שזה תלוי מקרה ותלוי מצב, על כן אפשר שאנחנו בהסכמה בנידון. יתרה מכך, הם כנראה יוסיפו שגרייס שימושי למקרים נקודתיים, כאשר מבינים שזה לא נועד למשיכה לאורך השנים – כי אפשר שבסופו של דבר יהיה עניין לשלם את ההלוואה, וכל דחיית תשלום הרי מוסיפה לסכום ההחזרים החודשיים. אם דוחים תשלום, ונותרו פחות תשלומים חודשיים – הרי שהסכום "המצטבר", או פשוט, הסכום הכללי של ההלוואה נחצה על פני מספר מועט יותר של תשלומים.
על כן אפשר שזה יתאים לשימוש במקרים מסוימים, כאשר מבינים את העלויות ואת כך שמתבקש לשלם – ולדעת אם זה נבון ומדויק, כמו גם מתאים.

מרחבי הרשת
זה לא מכובד להעתיק