פגישת תכנון פיננסי מתקדם ללא עלות לקוראי אתר שקל

קבעו פגישה היום!

ארנונה – מה זה תשלום ארנונה? האם יש אפשרות לפטור או הנחה כלשהי בארנונה?

סביר להניח שגם אתם לא בקיאים בחישוב של תשלום הארנונה. משהו לגבי גודל הדירה אבל האם ידעתם שיש לך תורה שלמה? בנוסף ישנן אפשרויות להנחה ופטור מתשלום ארנונה
מה תמצאו בכתבה?
צוות שקל
צוות שקל
מרץ 9, 2022
2 דקות קריאה

אזרחי מדינת ישראל משלמים מסים, אין בזה חדש – וחלק מהם, הם אלו שמשלמים האזרחים למועצות ולרשויות המקומיות, בעבר החזקה של נכסים. כל רשות מקומית גובה סכום שונה של ארנונה. משרד הפנים מפקח על כל החגיגה הזאת.

מה כדאי לדעת על ארנונה?

 • מדובר על מס שנתי, ועם זאת – כזה שנגבה על בסיס חודשי.
 • לעתים ניתן לשלם ארנונה כתשלום שנתי – עם הנחה
 • המס מוטל על תושבים שיש לשמם נכס, או כאלה ששוכרים אותו והדבר מוסכם שבאחריותם לשלם את המס מתוקף המוסכם בחוזה השכירות שלהם
 • הנכס צריך להיות בשטח של רשות מקומית, או מועצה אזורית – שברצונה לגבות ארנונה בעבורו
 • ארנונה מוגדרת בתור מס מוניציפלי – משמעו, מס המוטל על ידי שלטון מקומי בישראל. משמע, מס שמגיע מרשות מקומית, או מועצה אזורית.
 • תשלומי ארנונה נועדו לממן את פעילויות הרשות המקומית. בין אם מדובר על פינוי אשפה, שירותי תרבות, שירותי רווחה, שירותי חינוך, הקמת שטחי ציבור ומבני ציבור, ושלל שירותים רלוונטיים מטעם הרשות והמועצה המקומית.
 • המס יכול להיות משולם על ידי השוכר כמו גם המשכיר – תלוי בהסכם השכירות.

ממי מתבקש לשלם ארנונה ובאילו מקרים?

 • במקרה שיש החזקה של נכס ברשות או מועצה מקומית
 • מחזיק הנכס יכול להיות זה שרכש אותו והוא לשמו, או זה ששוכר אותו. המחזיק יכול להיות הן יחיד והן תאגיד. הדבר לא חל על אדם ששוכר חדר או חלק מהמבנה.
 • הנכס יכול להיות כל בניין וקרקע בשטח הרשות או המועצה המקומית. לא משנה אם הקרקע תפוסה או פנויה, פרטית או ציבורית, אלא אם כן מדובר ברחוב.

כמה מס מתבקש לשלם?

 • הסכום הוא תלוי צו ארנונה
 • כל רשות או מועצה מקומית מחליטה על צו ארנונה משלה, על כן תעריפי הארנונה שונים בהתאם
 • חישוב הארנונה מתבסס על תחשיב הכולל פרמטרים כמו סוג הנכס, שטח (במ"ר), שימוש בנכס, ומיקום הנכס.
 • הארנונה היא סך של המס המוחל פר מ"ר, כפל מכפלת השטח של הנכס. משמע, אם המס הוא 2 ₪ למ"ר, הרי ששטח של 100 מ"ר יניב 200 ₪ ארנונה.
 • מדי שנה תקנות ההסדרים במשק המדינה מתעדכנות וקובעות סכומי מינימום ומקסימום שרשויות ומעוצות מקומיות רשאיות לגבות. לא ניתן לגבות, תיאורטית, מעבר לטווח זה.
 • אין תשלומי מע"מ על מס ארנונה.

טיפים לזיהוי הנחות אפשריות בארנונה

 • ישנם קריטריונים שונים לקבלת הנחות. אפשר לקבל על בסיס מבחן הכנסה, כמו גם על בסיס השתייכות לאוכלוסייה סוציו דמוגרפית מסוימת.
 • מי שזוכה לקבל הנחה בתשלומי ארנונה, מטעם מבחני הכנסה, הוא זה שמדווח על הכנסות נמוכות, על קבלת גמלת הבטחת הכנסה. כמו גם, זה שהוא הורה יחיד (באם הוא עצמאי). כמו גם, זה המקבל קצבת שאירים בפרישה, זה שמקבל קצבת זקנה, זה שמקבל גמלת סיעוד. וכהנה וכהנה סיבות שונות אחרות.
 • כדי לקבל הנחות בארנונה מטעם השתייכות למעמד סוציו דמוגרפי מסוים – הרי שאפשר שזה חל לאנשים שרשום להם ברישומים שהם נכים, נכי עבודה, נכי צה"ל, עיוורים ולקויי ראייה, ניצולי שואה, נכי מלחמה בנאצים, חסידי אומות העולם. כמו גם, אזרחים ותיקים, עולים חדשים, חיילי מילואים, דיירי פינוי ובינוי, מתנדי שירות לאומי ואזרחי וכיוצא בזה.
 • ישנה אפשרות שפטור בארנונה יינתן גם בעבור נסיבות נוספות, ניתן לבדוק במשרד הפנים.
 • ישנה אפשרות לקבל פטור מוחלט מארנונה, וזה חל לחיילים בשירות חובה ומשוחררים עד תקופה מסוימת. כמו גם מתנדי שירות לאומי ואזרחי. עמותות ומוסדות ללא כוונות רווח. מפעלים מוגנים. מוסד מתנדב לשירות ציבורי, ואף אחרים בהתאם להנחיות.
זה לא מכובד להעתיק