פגישת תכנון פיננסי מתקדם ללא עלות לקוראי אתר שקל

קבעו פגישה היום!

התפטרות שנחשבת כפיטורים – באלו המקרים תשמרו על הזכויות שלכם

במידה ואתם נמצאים בעבודה שלא נכונה לכם מסיבות כאלה ואחרות, ייתכן שאתם חוששים להתפטר. אך האם ידעתם שיש מצבים בהם ההתפטרות שלכם תחשב פיטורים כדין?
מה תמצאו בכתבה?
צוות שקל
צוות שקל
מרץ 9, 2022
2 דקות קריאה

כאשר אנשים מפוטרים, יש להם זכויות מסוימות. כאשר הם מתפטרים יש להם זכויות אחרות. כאשר הם רוצים הן להתפטר, והן לשמור על זכויות חוקתיות של מישהו שפוטר – הרי שאנחנו במצב בו אנחנו מחפשים את התנאים המתאימים לכך כחוק. על כן, מה הם המקרים, בהם ניתן להתפטר, ולקבל זכויות חוקתיות של אדם שלכאורה פוטר?

ובכן, הדבר מפורט בחוק פיצויי פיטורים, וישנם מספר מקרים.

איך הבריאות?

 • כאשר עובד מתפטר כדי לתמוך במצב בריאותי של עצמו או קרוב משפחה (כפי שנקבע בתקנות באישור ועדת העבודה של הכנסת)
 • כאשר יש ממצאים רפואיים
 • כאשר נסיבות העבודה היו רלוונטיות
 • וכהנה וכהנה נסיבות רלוונטיות ועל כן הייתה סיבה מספקת להתפטרות
 • יראו את התפטרותו כפיטורים. ועל כן גם דין הפיצויים, לפי חוק פיצויי הפיטורים – יהיה בהתאם.

מה שלום הילדים?

 • באם יולדת מתפטרת עד תשעה חודשה מיום שילדה, על מנת לטפל בילדה
 • באם עובדת אימצה ילד שטרם מלאו לו 13 שנים והודיעה על כך לחברה המעסיקה – ותוך תשעה חודשים מיום קבלתו התפטרה כדי לטפל בו
 • באם קיבלה למשמורתה (לפי אישור הסכם ומעמד היילוד) ילד, ובתוך תשעה חודשים ממועד זה התפטרה כדי להיות איתו ולהעניק לו תמיכה וטיפול
 • באם החליטה להוות משפחה אומנת עבור ילד שגילו אינו עולה על 10 – ובתוך תשעה חודשים ממועד זה התפטרה כדי לטפל בו. זאת בלבד שניתן אישור מאדם שהוסמך לכך מטרם שר הרווחה והשירותים החברתיים, והאישור מציין כי ההתפטרות נדרשה מטעמים של טובת הילד
 • ובהתאם לכל הנסיבות, הסייגים והתיקונים בחוק –
 • אפשר שהתייחסו להתפטרותה, בדין פיטורין לפי עניין פיצויים.

בעניין מקלט לנשים מוכות

 • באם העובדת הייתה במקלט לנשים מוכרות (לפי נסיבות מסוימות)
 • תוך שבסמוך לפני מועד התפטרותה שהתה במקלט תקופה של 60 ימים לפחות –
 • ולפי הגדרות חוקיות ואישורים בחוק –
 • הרי שיראו את ההתפטרות שלה כפיטורין לפי דיני פיצויים.

עברת דירה?

 • באם עובד עבר דירה לרגל נישואיו – לישוב בה מתגורר בן/בת הזוג (לפי תנאים מסוימים)
 • או עובר דירה לישוב חלקי, מתוך ישוב שאינו חקלאי
 • או לישוב באזור פיתוח, מישוב שאינו באזור פיתוח (לפי תנאים וכו')
 • מכל סיבה אחרת המובעת בתקנות

הרי שהתפטרותו תיחשב לפיטורין מטעם דיני חוק פיצויי פיטורים.

נגמר הזמן

 • באם תמה תקופת החוזה ולא הציע המעביד לחדש, שכן אם הציע המעביד לחדש ועובד סירב – הרי שרואים אותו לענין החוק כמו התפטר.
 • ועם זאת, על המעביד להציע לחדש את החוזה לפחות שלושה חודשים טרם תום תקופת החוזה.

שינוי בנסיבות

 • אם התרחשה הרעה מוחשת בתנאי עבודה, או עקב שינויים ביחסי העבודה בין עוסק למעסיק – באופן שניכר וסביר שאין לדרוש ממנו להמשיך בעבודתו – אפשר לראות בהתפטרותו לענין החוק כפיטורים.
 • באם עובד עונתי התפטר לאחר שעבד לפחות שלוש עונות רצופות באותו מקום עבודה, ועשה זאת כיוון שלא הובטחה עבודה רצופה – אפשר לראות גם בזאת את התפטרותו כפיטורים, לפי עניין החוק.
 • מי שהתגייס לשירות סדיר, או התנדב לשרת בשירות לאומי, או החל לשרת בשירות אזרחי (לפי תנאים מסוימים). כמו גם מי שהתנדב לשרת בשירות למטרה ציבורית או לאומית. (לפי תנאים, כאמור).
 • באם התפטר לאחר שהגיע לגיל פרישה – אפשר לראו תגם את זה כפיטורים.

נדמה שיש הרבה סיבות, שסביר שלא נגענו בכולן – שניתן להתפטר בעבורן, ועדיין להיחשב כמי שפוטר – ועל כן לקבל זכויות חוקתיות בהתאם, וליהנות מהפיצויים הרלוונטיים למי שהחוק נוגע בו. אפשר לעבור על הרשימה כמו גם ליצור קשר עם גופים רשמיים, כדי לנסות ולקבל עוד פרטים ובהירות.

זה לא מכובד להעתיק