דצמבר 6, 2021 07:38

blender

כך תדאגו שכספכם לא יישאר בחברות הביטוח

אין אדם שחסך כל החיים ואינו חושש שלבסוף בדרך כלשהי, הכספים שחסך יועברו לרשות חברות הביטוח או בית ההשקעות. כך תדאגו שהכסף שלכם יעבור ליורשים שלכם בוודאות.
לא משאירים כסף בחברת הביטוח

מה תמצאו בכתבה שלנו

רבים מאיתנו מרגישים ש חברות הביטוח המנהלות את כספי הפנסיה שלנו אינן אמינות מספיק.

כמובן שמי מאיתנו שחווה חוויה חיובית יעיד אחרת אך לצערנו כמו בכל מקום מי שמרוצה יספר לאדם אחד ואילו מי שאינו מרוצה יספר לעשרה וכך מתגלגל לו כדור שלג בו הציבור מפגין חוסר אמון כלפי חברות הביטוח.

כספים פנסיונים – תעשו לי סדר בבקשה

מה שהרבה לא יודעים זה שכל המידע נמצא גלוי לפנינו באתרי האינטרנט של החברות, ואם נפעל בצורה מדויקת ונבדוק את המוצרים שעומדים לרשותנו נגלה סל מוצרים שיכול בהחלט לעלות בקנה אחד עם הצרכים שלנו.

fbook

ישנם מספר רב של מוצרים חיסכון לפנסיה, על מנת לעשות סדר, נפרט במקצת על כל אחד מהמוצרים ונתאר כיצד הם מתנהגים בעת ירושה ובאילו מצבים נאלץ להשאיר כספים בחברת הביטוח / בית ההשקעות.

קרנות השתלמות וקופות גמל

אלו אפיקי חיסכון לפרישה קלים להבנה, כל עוד המבוטח בחיים, הכספים שחסך עומדים לרשותו באופן פטור ממס רווחי הון (השתלמות) ואף חלקם ניתן למשיכה ללא קנס.

מבחינת ירושה, חוקי קופת הגמל וקרנות השתלמות דומים לחסכון פק"ם בבנק ואינה קיימת אפשרות שהכספים יישארו בחברת הביטוח אלה יעברו לרשות המוטבים של המבוטח.

ביטוח מנהלים מבטיחה תשואה – צרה במסווה.

קיימים ביטוחים ותיקים אשר מבטיחי תשואה ולהם קיים חיסרון עצום שנמצא בחוזה בין המבוטח לבין חברת הביטוח בו קיים סעיף שמעיד כי בעת פטירת המבוטח שארית כספי הפנסיה נותרים ב חברת הביטוח.

כדי להמחיש בדוגמא מספרית נניח שלמבוטח ביטוח מנהלים בסך מיליון שקלים והקצבה שלו הינה 10,000 אלף ₪.

דהיינו, על מנת לסיים את כל הסכום שעמד לרשותו עליו לקבל 100 קצבאות שהן 8.33 שנים, היה והמובטח חי עשר שנים כלומר חברת הביטוח שילמה למבוטח 180,0000 אלף ₪ יותר מאשר עמד לרשותו ואילו אם נפטר המובטח לאחר קצבה אחת בלבד, יישאר לחברת הביטוח 990,000 אלף ₪ בקופה שלה.

אילו ביטוחי מנהלים אשר נמצאים בשוליים אך מבוטחים שעומדים לרשותם ביטוחים אלו צריכים להבין את משמעות החוזה.

ביטוחי מנהלים חדשים וותיקים – קצבת שארים

ביטוחי מנהלים מוכרים יותר אלו ביטוחי המנהלים החדשים והוותיקים אשר מציעים קצבה למבוטח לכל ימי חייו ואילו אם ירצה לדאוג לבן \בת הזוג יהיה עליו לבחור מסלול הנע בין 120-360 קצבאות או לכל ימי חיי בן \ בת הזוג.

יחס הקצבה בין המבוטח לבן / בת הזוג הינו הפוך, כלומר ככל שקצבת המבוטח תעלה (תשלום גבוה בטווח הקצר) כך תרד קצבת בן / בת הזוג בעתיד.

דוגמה: אדם מקבל קצבה של 10,000 ₪ ובחר במסלול 180 קצבאות, במידה ואותו אדם הלך לעולמו לאחר 10 קצבאות בלבד , אלמנתו תקבל 60% מסך הקצבאות שנותרו, כלומר 60% מהמכפלה של 170 קצבאות שנותרו וגובה הקצבה 10,000 ₪. דהיינו, מיליון ₪.

בסיטואציה כזו, ישנם משתנים רבים ולכן לצערנו, לא כל מבוטח דואג לעצמו ליורשים שלו ברזולוציה קפדנית כזו ולכן חלקם מאבדים חלק מהכסף בחישוב לא נכון.

קרן פנסיה חדשה – חדשנות לצד חסרונות

מוצר מוכר נוסף הינו קרנות הפנסיה החדשות ושם מתקיים מנגנון שונה לחלוטין, נזכיר שקרן פנסיה מתקיימת על עיקרון ההדדיות כלומר העמיתים ערבים זה לזה בקרן, לכן בשנים האחרונות ראינו איזון אקטוארי שלילי בו העמיתים הצעירים מימנו את הפורשים.

אך מה קורה לאדם אשר החל לקבל פנסיה והגיע ליום פקודה?

קרן הפנסיה שמה דגש על הבטחת עתיד המשפחה ולכן החלוקה מתבצעת באופן הבא:

אלמנתו של המבוטח תקבל 60% מהפנסיה ששולמה ואילו כל ילד מתחת לגיל 21 יקבל 20% מהפנסיה ששולמה. כך משפחה שבה לפחות 3 ילדים מתחת לגיל 21 תקבל תשלום בגובה 120% מהפנסיה המשולמת.

מהעבר השני, משפחה בה הילדים מעל גיל 21, אלמנת המבוטח תוכל להוון רק 25% מהפנסיה המשולמת למשך 5 שנים כסכום חד פעמי ואילו את השאר, תקבל כקצבה בלבד.

ניתן כמובן לראות את ההיגיון שמאחורי התקנון הנ"ל, אך חוסר הגמישות של קרנות הפנסיה החדשות לרוב מכופפות בחוזקה את ידיהם של היורשים.

האמת, מלחיץ קצת. מה ניתן לעשות?

קודם כל, העובדה שהגעתם עד לכאן מראה עד כמה חשוב לכן לדאוג לשארים שלכם ולוודא שאחדות ועתיד הכלכלי של המשפחה מובטח.

כיום ניתן לנייד כמעט כל קרן פנסיה וביטוח מנהלים למוצר חדש יותר וגמיש בתנאי המוטבים, אך אל תמהרו לנייד שום דבר בלעדינו מכיוון שבקרן פנסיה ישנן אג"ח מיועדות אשר אחראיות לחלק לא מבוטל מתשואת הקופה.

הרשו לנו לעזור, קצת עבודת תחקיר, בדיקה דקדקנית של תקנון הפוליסות הקיימות שלכם ומעט שינויים ימינה ושמאלה ועתיד משפחתכם יהיה ברור ומובטח.

זה לא מכובד להעתיק