פגישת תכנון פיננסי מתקדם ללא עלות לקוראי אתר שקל

קבעו פגישה היום!

קצבת זקנה מביטוח לאומי בשנת 2023

קצבת זקנה מעניקה לכל אזרח ותיק ביטחון כלכלי מינימלי שיסייע לו לחיות בכבוד ככל שניתן. ננסה יחד לענות על השאלה, כמה תקבלו בקצבת זקנה בשנת 2023
מה תמצאו בכתבה?
צוות שקל
צוות שקל
דצמבר 6, 2023
3 דקות קריאה
כמה מגיע לי קצבת זקנה מביטוח לאומי
קצבת זקנה מביטוח לאומי משולמת מדי חודש לזכאים

קצבת הזקנה היא אחד המרכיבים המרכזיים בביטחון הסוציאלי של אזרחים ותיקים בישראל. מטרתה לאפשר קיום בכבוד גם בגיל מבוגר ולאחר הפרישה מעבודה, באמצעות תשלום חודשי קבוע מהמוסד לביטוח לאומי. עם זאת, גובה הקצבאות משתנה בהתאם לפרמטרים שונים כגון גיל הפרישה, רף ההכנסות, מצב משפחתי ועוד. מאמר זה יסקור את הכללים והתנאים העדכניים לזכאות וחישוב גובה קצבת זקנה מביטוח לאומי בשנת 2023.

עדכון קצבאות הזקנה לשנת 2023 על רקע עליית מדד המחירים לצרכן

קצבאות הזיקנה, הידועות גם בתור קצבאות אזרחים ותיקים, מתעדכנות מדי שנה בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן.

השנה, בעקבות עלייה של 5.3% במדד, בוצעה העלאת קצבת אזרח ותיק ליחיד מ-1,596 ש"ח ל-1,680 ש"ח, וקצבת הזיקנה לזוג עלתה מ-2,398 ש"ח ל-2,525 ש"ח.

העדכון השנתי נועד להבטיח שהקצבאות זזות במקביל למחירים, כך שכוח הקנייה של מקבליהן נשמר. הסכומים החדשים לשנת 2023 משקפים זאת.

ביטוח לאומי העלאת קצבאות 2023

קצבאות הזיקנה והתוספות הנלוות אליהן עודכנו השנה כדי לשמר את ערכן מול המדד. העדכון נועד כאמור לעזור לאזרחים הוותיקים להתמודד עם עליית המחירים במשק.

להלן הסכומים החדשים:

קטגוריהמקבל/ת הקצבהגובה הקצבה (בש"ח)
יחידים עד גיל 80יחיד/ה1,680
יחידים מגיל 80 והלאהיחיד/ה1,775
יחידים מתוך זוג עד גיל 80יחיד/ה2,525
יחידים מתוך זוג מגיל 80 והלאהיחיד/ה2,620
יחידים + ילדיחיד/ה2,212
זוג + ילדזוג3,057
יחידים + 2 ילדים או יותריחיד/ה2,744
יחידים מזוג + 2 ילדים או יותריחיד/ה3,589

מדוע התעכב עדכון קצבאות הזקנה עד 2023?

עדכון קצבאות הזיקנה נקבע בהתאם למדד המחירים לצרכן, המשקף את שיעור האינפלציה במשק. בשנה שעברה לא חל עדכון מכיוון שהמדד היה אפסי. אולם השנה חל זינוק של 5.3% במדד, שיא עשורי, עקב עלייה חדה בעלויות המחיה.

לפיכך, התעכב עדכון הקצבאות עד לשנה הנוכחית, בה נרשמה עלייה משמעותית במדד אשר הובילה להתאמת הקצבאות, כך שיוכלו להמשיך ולספק את צרכיהם של האזרחים הוותיקים.

סכומי הכנסה מותרים לקבלת קצבת זקנה בשנת 2023

קבלת קצבת אזרח ותיק לפני גיל 70 מותנית בכך שההכנסות של המבוטח אינן עולות על רמה מסוימת, על פי התקרות שיפורטו להלן.

זכאות לקצבת זקנה למבוטחים ללא בני זוג העובדים לאחר גיל הפרישה

הכנסת ברוטו מעבודה (בש"ח)היקף זכאות לקצבה
עד 8,719מלא
מ-8,719 עד 11,624חלקי
מעל 11,624ללא זכאות

 זכאות לקצבת זקנה למבוטחים נשואים או ידועים בציבור

הכנסת ברוטו מעבודה (בש"ח)היקף זכאות לקצבה
עד 11,624מלאה
מ-11,624 עד 17,657חלקית
מעל 17,657שלילת זכאות

עמידה במבחני ההכנסה הנ"ל מאפשרת את קבלת מלוא הזכויות מביטוח לאומי. לכן חשוב לבדוק מהם הסכומים המעודכנים לכל שנה על מנת להבטיח את המשך הזכאות לקצבאות, ולדווח על כל שינוי בהכנסות.

זכאות לקצבת זקנה למבוטחים מגיל 70 ומעלה

שימו לב: ישנה זכאות גורפת לקבלת קצבת זקנה מגיל 70 ואילך. היינו, בהגיעם לגיל 70, אזרחים זכאים לקבל את מלוא קצבאות הזקנה ללא תלות בהכנסותיהם ממקורות אחרים. פירושו כי אין צורך עוד לעמוד במבחני הכנסה, מאחר והזכאות בגיל זה היא מוחלטת.

כך שכל מי שמלאו לו 70 שנים יכול לפנות למוסד לביטוח לאומי ולדרוש את מלוא הקצבאות והתוספות להן הוא זכאי מבלי שהכנסותיו ישפיעו על סכומי הקצבה.

כיצד מתבצע בביטוח לאומי חישוב קצבאות זקנה חלקיות?

קצבאות זקנה חלקיות מחושבות על ידי הפחתת ההכנסה העודפת מהקצבה המלאה:

  • ראשית מנכים את סכום ההכנסה המרבי המאפשר קבלת קצבה מלאה מההכנסה בפועל.
  • את התוצאה מכפילים ב-60% – זו ההכנסה העודפת.
  • סכום זה מנוכה מסכום הקצבה המלאה הפוטנציאלית, בהתאם למצב המשפחתי.

התוצאה היא סכום הקצבה החלקית המגיע למבוטח. לדוגמה: הכנסה חודשית של 10,000 ש"ח תזכה בקצבה חלקית של 911 ש"ח במקום 1,680 ש"ח.

כך תוכלו למקסם את קצבת הזקנה שלכם

קיימים מספר צעדים שניתן לנקוט על מנת להגדיל את סכום קצבת הזקנה:

  1. במידה וההכנסה נמוכה, ניתן להגיש בקשה להשלמת הכנסה עד 4,000 ש"ח ליחיד או 6,320 ש"ח לזוג.
  2. על כל שנת עבודה בה שולם ביטוח לאומי מצטברת תוספת של 2% לגובה הקצבה, עד לתקרה של 50%.
  3. ככל שממתינים יותר זמן מעבר לגיל הזכאות עד לפרישה בפועל, מצטברת תוספת של 5% לכל שנה.

לפיכך, כדאי לשקול את האפשרות של דחיית הפרישה והמשך תעסוקה, על מנת למקסם את סכום קצבת הזקנה שתקבלו.

לסיכום

קצבת הזקנה נועדה לספק לאזרחים הוותיקים הכנסה חודשית קבועה וראויה שתסייע לממן את מחייתם בכבוד בערוב ימיהם. לכן, מומלץ לבדוק היטב את זכויותיכם מול המוסד לביטוח לאומי ולנקוט באסטרטגיות המפורטות במאמר, כדי למקסם את סכום קצבת הזקנה שתשולם לכם.

זה לא מכובד להעתיק
ניוזלטר

קבלו מאיתנו טיפים מעולים לחיסכון, צרכנות והתנהלות חכמה עם הכסף שלכם למייל.