דצמבר 6, 2021 08:54

blender

מקדמות מס הכנסה – מה חשוב לדעת עליהן?

כל בעל עסק בישראל חייב להכיר את אופן התשלום למס הכנסה ובעיקר את תשלום המקדמות של מס הכנסה, חישוב לא נכון של גובה המקדמות יכול להקשות כלכלית על בניה ופיתוח עתיד העסק
מקדמות מס הכנסה

מה תמצאו בכתבה שלנו

אם אתה בעל עסק עצמאי, אחד הדברים שיכולים להקשות עליך את השגרה והניהול הכספי, הוא פער בידע בכל הקשור לתשלום מיסים. סוגיה שמבלבלת בעלי עסקים רבים היא הנושא של מקדמות מס הכנסה. מאמר זה יסקור את כל הנושאים שצריך לדעת על מקדמות מס הכנסה, על מנת שיהיו לך את הכלים להתנהל באופן מיטבי ביחס אליהן.

מהן מקדמות מס הכנסה?

מקדמות מס הכנסה הן תשלומים שוטפים שבעל עסק משלם לאורך השנה, כמקדמה לתשלום המס שמשולם בסוף השנה לפי הדו"ח השנתי. מבחינת רשויות המיסים, מקדמות מס הכנסה מהוות דרך ליצור תזרים הכנסות קבוע לאורך השנה, במקום שיהיה צורך להמתין כל פעם לסוף השנה. מבחינת בעלי העסקים, היתרון של מקדמות מס הכנסה הוא שהן מאפשרות לנהל את ההוצאות באופן יותר מאוזן, ומונעות מצב בו בעל העסק נאלץ לשלם בבת אחת תשלום אחד גדול בסוף השנה.

תשלום מקדמות מס הכנסה

בסוף שנת המס, עם הדו"ח השנתי, מחושב סכום המס הסופי שעל בעל העסק לשלם. מתוך סכום זה, מקוזז תשלום מקדמות מס הכנסה ששילם בעל העסק לאורך השנה. אם נותר סכום להשלים מעבר למה ששולם במקדמות מס ההכנסה, ישלם בשלב זה בעל העסק את היתרה בתוספת ריבית והצמדה. מנגד, אם מקדמות מס הכנסה ששילם בעל העסק הצטברו לסכום גבוה יותר מסכום המס השנתי, אז יקבל בעל העסק החזר עבור תשלום מקדמות מס הכנסה, גם כן בתוספת ריבית והצמדה.

fbook

האינטרס של בעל העסק הוא שתשלום מקדמות מס הכנסה שלו יהיה קרוב לסכום המס השנתי, כך שאם יצטרך להשלים את היתרה זה יהיה בסכום נמוך, ואם יקבל החזר זה יהיה בסכום נמוך. זאת כיוון שתשלום יתרה גבוהה משמעו הוצאה גבוהה מידי על ריבית והצמדה, בעוד קבלת החזר גבוה משמעו תשלום גבוה מידי של מקדמות מס הכנסה לאורך השנה ופגיעה בתזרים השוטף.

לשם כך, לבעל עסק עומדת האפשרות להגיש בקשה לרשות המיסים לעדכון הסכום של תשלום מקדמות מס הכנסה שעליו לשלם. בקשה זו יכולה להיות מבוססת על שינוי בפועל של ההכנסות של העסק, וגם על בסיס הערכה לשינוי עתידי. פקיד שומה יקבל את הבקשה לעדכון הסכום של תשלום מקדמות מס הכנסה, וישקול אותה בהתאם לנהליו.

דיווח מקדמות מס הכנסה

מקדמות מס הכנסה, אם כן, מחושבות לפי הערכה של ההכנסות השנתיות של העסק, אם לפי ההכנסות בשנה הקודמת במקרה של עסק ותיק, ואם לפי הערכתו של בעל העסק במקרה של עסק חדש. מידי שנה מקבל בעל העסק ממס הכנסה פנקס, שמשמש הן לתשלום מקדמות מס הכנסה, והן לדיווח על ההכנסות באותה תקופה. הדיווח על ההכנסות, ישמש לחישוב של מקדמות מס ההכנסה בשנה שלאחר מכן. כמו כן, ניתן לבצע הן את הדיווח והן את התשלומים על מקדמות מס ההכנסה, באתר האינטרנט של רשות המיסים, במקום באמצעות הפנקס.

מועד תשלום מקדמות מס הכנסה

את התשלום על מקדמות מס הכנסה מקיימים לרוב מידי חודש, ב-15 בכל חודש עבור החודש הקודם. במקרה של תשלום באתר האינטרנט של רשות המיסים, מועד תשלום מקדמות מס הכנסה עובר ל-19 בחודש. כמו כן, אם מועד תשלום מקדמות מס הכנסה נופל ביום המנוחה השבועי של בעל העסק או ביום חג, יידחה מועד תשלום מקדמות מס הכנסה ליום העסקים הבא.

דחיית תשלום מקדמות מס הכנסה

דחיית תשלום מקדמות מס הכנסה אפשרית במספר מקרים. לעיתים הדבר מתרחש מעצמו – בשל חג, מצב חירום או אירוע חריג אחר, רשות המיסים מודיעה על דחיית תשלום מקדמות מס הכנסה באופן גורף לכל בעלי העסקים. אפשרות אחרת, של עסקים שמחזור ההכנסות שלהם נמוך, הוא להגיש לרשות המיסים בקשה שתקבע את מועד תשלום מקדמות מס הכנסה שלהם לאחת לחודשיים, במקום אחת לחודש. אפשרת זו מהווה בפועל דחיית תשלום מקדמות מס הכנסה מידי חודש.

דחיית תשלום מקדמות מס הכנסה בגין נסיבות אישיות אלה ואחרות, אינה תופעה רווחת, ויש להניח שהגשת בקשה לדחייה על רקע כזה – תידחה. במקרה של איחור בתשלום מקדמות מס הכנסה, מבלי שאושרה דחיית תשלום מקדמות מס הכנסה, עלול להיווצר חוב לבעל העסק.

תשלום חוב מקדמות מס הכנסה

תשלום חוב מקדמות מס הכנסה הינו פרוצדורה שעדיף להימנע ממנה, כיוון שלחובות מצטברות ריביות והצמדות. בפועל, פקיד שומה רשאי לאכוף תשלום חוב מקדמות מס הכנסה בכל האמצעים העומדים לרשותו. בין היתר אפשרי שישתמש בקיזוז החזרי מס אל מול החוב, אך יש להדגיש כי אי תשלום חוב מקדמות מס הכנסה, יכול להוביל למצבים נעימים אף פחות כגון עיקולים ושעבודים שיפעיל מס הכנסה נגד בעל העסק. על כן, מומלץ לבעל עסק לקדם את תשלום חוב מקדמות מס הכנסה שלו מוקדם ככל הניתן, ואם ניתן אז מלכתחילה להימנע מחובות על ידי עמידה במועד תשלום מקדמות מס הכנסה.

זה לא מכובד להעתיק